Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/fundacja/public_html/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
Leczenie

Witaj

Witaj na stronie Fundacji Nie Ma Czasu! Znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat nowotworu jelita grubego. Ty także możesz pomóc ...

Leczenie

Serdecznie polecamy wszystkim poszukującym wiedzy, opracowanie pt. Nowotwory układu pokarmowego pod redakcją Piotra Potemskiego i Wojciecha Polkowskiego. Zdaniem autorów opracowanie zawiera najbardziej uzasadnione zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Warszawscy onkolodzy zaprezentowali  podczas odbywającego się w San Francisco sympozjum dotyczącym nowotworów przewodu pokarmowego nowy, powodujący mniej powikłań schemat leczenia zaawansowanego raka odbytnicy.

Zaparcie w trakcie terapii przeciwbólowej lekami opioidowymi jest ich najczęstszym działaniem niepożądanym i dużym problemem wśród pacjentów oddziałów onkologicznych - bowiem podstawą leczenia bólu nowotworowego jest farmakoterapia złożona analgetykami opioidowymi i lekami wspomagającymi, według zasad drabiny analgetycznej WHO. Poza działaniem przeciwbólowym, opioidy działają poprzez swoje receptory w przewodzie pokarmowym (powodują osłabienie ruchów jelit), układzie nerwowym (zawroty głowy, senność, znużenie, uspokojenie, utrata apetytu, euforia, drażliwość, drgawki), układzie krążenia (obniżenie ciśnienia krwi), układzie oddechowym (zmniejszenie duszności i odruchu kaszlowego) oraz w skórze (świąd, potliwość).

Nano-knife pozwala operować trudne nowotwory ułożone blisko naczyń życiowo ważnych. W połączeniu z chemioterapią i termoablacją działa tam, gdzie oferowane jest już tylko leczenie paliatywne. O metodzie i doświadczeniach własnych mówi dr Ryszard Wierzbicki ze Szpitala MSW w Lublinie.

Na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego.
Standardowym leczeniem pacjentów z dystalnie zlokalizowanym rakiem odbytu T2/T3 jest operacja. Niestety ta procedura jest stosunkowo duża i ryzykowna, stąd też próby znalezienia innych opcji terapeutycznych. Jedną z nich miała być chemioterapia w połączeniu z wysokodawkową radioterapią i uważną obserwacją pacjentów. Lancet Oncology publikuje właśnie wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego, w którym oceniano przydatność takiego postępowania.

W ostatnim czasie szeroko dyskutowane jest czy należy stosować leczenie paliatywne polegające na resekcji pierwotnego, asymptomatycznego guza jelita grubego u pacjentów w IV stadium zaawansowania choroby nowotworowej. Tematyką tą zajęli się również Ignazio Tarantino i wsp., a wyniki swoich badani opublikowali na łamach Annals of Surgery.
Baza danych pacjentów z IV stopniem zaawansowania raka jelita grubego obejmowała lata 1998 – 2009. Oceniano całkowite przeżycie oraz przeżycie specyficzne dla raka (CSS - cancer-specific survival) w zależności od tego, czy pacjentów poddano paliatywnej operacji polegającej na resekcji guza pierwotnego.

Metoda leczenia raka jelita grubego zależy od stopnia zaawansowania choroby w momencie ustalenia rozpoznania. Zawsze podstawową metodą leczenia nowotworów jelita grubego jest operacja i w każdym przypadku należy rozważyć jej wykonanie. Trzeba jednocześnie podkreślić, że operacja nie zawsze jest możliwa, a czasem jej przeprowadzenie należy odłożyć na później – po zakończeniu stosowania innych, wstępnych (tzw. neoadjuwantowych) metod leczenia.

Ból towarzyszy większości pacjentów onkologicznych, może pojawić się na każdym etapie choroby, być pierwszym jej objawem, sygnałem progresji (dalszego rozwoju), powikłaniem ciężkiego leczenia chirurgicznego czy onkologicznego: chemioterapii i radioterapii.