Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/fundacja/public_html/libraries/joomla/session/handler/joomla.php on line 46
Od 2018 roku unijne rozporządzenie ułatwi inwestorom w Polsce badania nad nowymi terapiami

Witaj

Witaj na stronie Fundacji Nie Ma Czasu! Znajdziesz tu wiele istotnych informacji na temat nowotworu jelita grubego. Ty także możesz pomóc ...

Jak wynika z raportu PwC „Badania kliniczne w Polsce", od 2009 r. do 2014 r. liczba prowadzonych w Polsce badań klinicznych spadła o 10 proc., co przekłada się też na zmniejszenie liczby pacjentów, którzy uzyskali dostęp do najbardziej innowacyjnych leków. Aktualnie w Polsce trudno prowadzić badania kliniczne.

Szansą dla Polski jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, uchylające dyrektywę 2001/20/WE. Od stycznia 2018 r. wprowadzi ono jednolity system rejestrowania i prowadzenia badań klinicznych. Co to zmieni?

Sponsor badania, najczęściej firma farmaceutyczna, która opracowała nową cząsteczkę, złoży wniosek o rejestrację badania klinicznego we wspólnym systemie informatycznym. O badaniu tym zostaną poinformowane wszystkie kraje, którymi zainteresowany będzie sponsor, i będą mogły się wypowiedzieć, czy zgadzają się, by takie badania prowadzone były na ich terenie – mówi dr Katarzyna Juszczyńska. I dodaje, że gdyby nie przeszkoda legislacyjna, wiele firm zdecydowałoby się na prowadzenie badań w Polsce, konkurencyjnej nie tylko pod względem cen i infrastruktury, ale także umiejętności naukowców.

Zdaniem Prof. Lucjana Wyrwicza, zagraniczni inwestorzy wybierają Polskę na miejsce prowadzenia badań klinicznych nie tylko ze względu na niższe koszty, ale przede wszystkim na potencjał naszych badaczy. Uchodzimy za kraj ludzi znakomicie wykształconych i zdolnych, a w naszych ośrodkach uzyskiwana jest dobra jakość danych. Uproszczenie legislacji związane z wejściem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie badań klinicznych sprawi, że dla wielu firm farmaceutycznych będziemy krajem pierwszego wyboru. Przede wszystkim jednak jest to szansa dla naszych pacjentów na uzyskanie dostępu do innowacyjnych leków.

Źródło: Rzeczpospolita